Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II W 145/15 - wyrok Sąd Rejonowy w Zwoleniu z 2015-03-16

Sygn. akt IIW 145/15

WYROK NAKAZOWY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 marca 2015 roku

Sąd Rejonowy w Zwoleniu II Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Elżbieta Wróbel

Protokolant: asystent sędziego Karolina Szymańska

w obecności oskarżyciela publicznego ---

po rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym w dniu 16 marca 2015 roku sprawy z oskarżenia publicznego sprawy

obwinionego A. B., syna S. i M. z domu M., urodzonego w dniu (...) w R.,

obwinionego o to, że:

w dniu 13 stycznia 2015 roku o godz. 18:00 w miejscowości K., gmina (...), pow. (...), woj. (...)kierował rowerem po drodze publicznej będąc w stanie nietrzeźwości to jest 0,70 mg/l, 0,67 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,

- tj. o wykroczenie z art. 87 § 2 k.w.

ORZEKA

I.  obwinionego A. B. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu wykroczenia, z tym, że czyn ten kwalifikuje z art. 87 § 1a k.w. i za to na podstawie art. 87 § 1a k.w. w zw. z art. 24 § 1 i 3 k.w. wymierza mu karę grzywny w kwocie 200,00zł (dwieście złotych);

II.  na podstawie art. 87 § 4 k.w. w zw. z art. 28 § 1 pkt. 1 k.w. w zw. z art. 29 § 1 i 2 k.w. orzeka wobec obwinionego środek karny w postaci zakazu prowadzenia rowerów na okres 6 (sześciu) miesięcy ;

III.  zwalnia obwinionego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Pouczenie:

1  . Obwinionemu i oskarżycielowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do Sądu, który wydał wyrok nakazowy w terminie zawitym (tj. nieprzekraczalnym) 7 dni od dnia doręczenia tego wyroku (art.506§1 kpk w zw. z art. 94 § 1 kpw).

2  . Prezes Sądu odmawia przyjęcia sprzeciwu, jeżeli został wniesiony po terminie lub przez osobę nieuprawnioną (art.506§2 kpk w zw. z art.94§1 kpw). Na zarządzenie odmawiające przyjęcia sprzeciwu przysługuje zażalenie (z art. 94 § 2 kpw)

3  . W razie wniesienia sprzeciwu wyrok nakazowy traci moc, a sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych (art.506 § 3 kpk w zw. z art.94 § 1 kpw).

4  . Sprzeciw może być cofnięty do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej (art.506 § 5 kpk w zw. z art.94 § 1 kpw).

5  . Sąd rozpoznający sprawę po wniesieniu sprzeciwu nie jest związany treścią wyroku nakazowego, który utracił moc (art. 506 § 6 kpk w zw. z art. 94 § 1 kpw)

6  . Wyrok nakazowy, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub sprzeciw cofnięto, staje się prawomocny (art.94 § 3 kpw) i podlega wykonaniu, obwiniony zastanie wezwany do zapłaty zgodnie z treścią orzeczenia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Węzicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Elżbieta Wróbel
Data wytworzenia informacji: